Onrust in VVD over CDA-plan sociale controle

DEN HAAG, 10 SEPT. Binnen de VVD-fractie in de Tweede Kamer is onenigheid ontstaan over de scherpe afwijzing door haar lid, R. Linschoten van de suggestie van het CDA om de bestanden van sociale dienst en rijksdienst voor het wegverkeer in Veendam aan elkaar te koppelen.

Het CDA opperde dit plan om snel te kunnen controleren of mensen met een bijstandsuitkering een nieuwe auto bezitten.

De VVD-fractie ontving de afgelopen dagen veel boze telefoontjes van leden die met het CDA-plan instemden. In de fractievergadering van afgelopen dinsdag werd kritiek op Linschoten geleverd die het plan wat lacherig als “ridicuul” had afgedaan. Diverse leden vonden dat de verkeerde woordkeus. Volgens fractiespecialist sociale zekerheid, H. van Hoof kwam daarmee “wat weinig” uit dat de VVD “de gedachte achter het plan wel steunt”, namelijk een grotere nadruk op fraude-bestrijding.

De VVD houdt volgens van Hoof echter de door Linschoten geuitte twijfels over de effectiviteit van het CDA-plan. Controle van de gegevens van de rijksdienst in Veenmdam zou gemakkelijk te ontduiken zijn omdat niemand wettelijk verplicht is de auto op eigen naam te laten registeren. Van Hoof zit dan ook met de vraag in zijn maag of de VVD nu het voorstel van het CDA steunt. “Wij zijn niet voor en niet tegen”, zegt hij. De VVD zal over enige tijd kleur moeten bekennen tijdens de behandeling van de wijzingen van de Bijstandswet.

De vakbeweging heeft inmiddels verdeeld gereageerd op het plan van het CDA. Het CNV heeft geen principiele bezwaren tegen het koppelen van de bestanden. Wel lijkt deze organistie de koppeling een zwaar en duur middel waarmee waarschijnlijk slechts een klein groepje mensen kan worden opgespoord.

De FNV vindt het CDA-voorstel “rijp voor de prullebak”, aldus een woordvoerder. Er zal volgens hem best een kleine groep misbruikers zijn maar daarvoor is geen “heksenjacht op mensen met uitkeringen” nodig die de FNV in het CDA-plan ziet. Volgens hem zijn er - onder meer via het sofinummer - genoeg mogelijkheden om na te gaan of er wordt gefraudeerd.