Nieuwe code restauraties in Stedelijk

AMSTERDAM, 10 SEPT. Voor het eind van het jaar wordt een nieuwe restauratiecode opgesteld voor het Stedelijk Museum. Die moet ervoor zorgen dat een herhaling van de gang van zaken rondom de restauratie van het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue III wordt voorkomen. Dat heeft de Amsterdamse cultuurwethouder E.C.Bakker (D66) op een vergadering van de commissie voor kunst en cultuur toegezegd.

De code zal in overleg met het museum zelf worden opgesteld. Museumdirecteur Beeren wees er tijdens de vergadering op, dat er in het museum restauratiecodes worden gehanteerd, die onder meer vereisen dat restauratiewerkzaamheden teruggedraaid kunnen worden. Bij de door Goldreyer toegepaste behandeling kan dat hoogstwaarschijnlijk niet zonder dat het schilderij ernstig wordt beschadigd. Over de juridische stappen die de gemeente wil ondernemen zal volgende week in een besloten vergadering worden gesproken. Bakker wil zoveel mogelijk van de aan Goldreyer betaalde acht ton zien terug te vorderen.