Nevas boekt hogere halfjaarwinst

Beleggingsmaatschappij Nevas heeft in de eerste helft van dit jaar haar winst ruim verdubbeld.

Het netto resultaat nam toe van 1,8 miljoen tot 3,9 miljoen, zo heeft de onderneming bekendgemaakt. De Nevas Groep, waartoe ook het beursgenoteerde Nedufo behoort, behaalde in het eerste halfjaar een netto winst van ongeveer 7 miljoen gulden. Dit cijfer is niet vergelijkbaar, omdat de Groep pas in 1991 is ontstaan. De 7 miljoen gulden is derhalve een geconsolideerd cijfer. Nedufo is voor 32 procent eigendom van Nevas.

Per aandelencombinatie (een gewoon en een cumulatief preferent aandeel) is de halfjaarwinst van Nevas met 1,5 procent gestegen tot 4,62 gulden. Het aantal uitstaande aandelencombinaties is in de eerste zes maanden sterk toegenomen door kapitaalsuitbreiding en door een relatief hogere opname van dividend in de vorm van aandelen.

De kapitaalsvergroting houdt onder meer verband met het in mei uitgebreide belang in Nevas door Levend Water Beheer, het onderkomen van de financiële belangen van oprichter en vroegere eigenaar van Center Parcs. Levend Water breidde zijn belang uit van enkele procenten tot 30 procent.

De intrinsieke waarde per aandelencombinatie bedroeg eind juni 110,40 gulden. Per gewoon aandeel was dat 57,04 gulden en per cumulatief preferent aandeel 53,36 gulden. Nevas belegt in kleinschalig Nederlands vastgoed.