Lichte winststijging voor KLM Kleding

De winst van KLM Kleding (bedrijfskleding) uit Haaksbergen is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 2,3 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar tot 2,4 miljoen gulden. De omzet steeg van 41,9 miljoen tot 46,1 miljoen gulden.

De algemene marktsituatie is in het tweede kwartaal steeds moeilijker geworden met een toenemende druk op de verkoopprijzen, zo bericht de directie. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling zich in de tweede helft dit jaar zal voortzetten. Omdat het economisch klimaat in de meeste Westeuropese landen is verslechterd, is het voor het bedrijf bijzonder moeilijk een uitspraak te doen over het resultaat over 1992. Begin april deelde KLM Kleding mede dat het resultaat over 1992 dat van 1991 (5,27 miljoen gulden) kon evenaren.