Lager resultaat Bosch & Keuning

Het Baarnse uitgevers- en drukkerijbedrijf Bosch & Keuning heeft de winst over de eerste zes maanden met 38 procent zien dalen van 1,45 miljoen gulden vorig jaar tot bijna negen ton dit jaar bij een nagenoeg gelijk gebleven omzet van 40 miljoen gulden.

De winstdaling vloeit voort uit een samenloop van tegenvallende marktomstandigheden in de uitgeverij- en in de grafische sector en door stijging van de bedrijfslasten. De rentelasten gingen omhoog van een half miljoen naar 1,37 miljoen gulden. De kasstroom (netto winst plus afschrijvingen) veranderde weinig en kwam uit op 3,23 miljoen gulden.

Voor de tweede helft van het jaar voorziet Bosch & Keuning nog geen verbetering van de marktomstandigheden, al verwacht de directie wel een stijging van omzet en toegevoegde waarde. Die stijging zal evenwel niet voldoende zijn om de kostenstijging op te vangen. Ook voor geheel 1992 wordt een lager resultaat voorzien dan vorig jaar, toen de winst twee procent steeg tot 4,8 miljoen gulden.