Kwartaalwinsten banken in VS naar recordhoogte

WASHINGTON, 10 SEPT. De banken in de Verenigde Staten hebben hun recordwinsten van het eerste kwartaal weten te overtreffen. De FDIC, de Amerikaanse overheidsinstelling waar de banken hun tegoeden verzekeren, heeft gisteren laten weten dat de winst in het tweede kwartaal is uitgekomen op het recordbedag van 7,9 miljard dollar na een winst van 7,6 miljard dollar in de eerste drie maanden van dit jaar.

De FDIC schrijft de verbetering van de resultaten voor het grootste deel toe aan de aanhoudend lage rente in de VS, waardoor de rentemarges voor de banken zijn verbeterd. De Amerikaanse banken waren door de hogere winst in staat hun voorzieningen voor dubieuze leningen te vergroten. In de stroppenpot zat halverwege dit jaar in totaal 55,3 miljard dollar. Daarmee was 77 procent van de mogelijk niet meer te innen vorderingen gedekt tegen 74 procent aan het eind van het eerste kwartaal.

Het eigen vermogen van de Amerikaanse banken nam toe met 9,3 procent, de grootste toeneming die ooit werd geregistreerd in een kwartaal. Daarmee kwam het eigen vermogen op 7,23 procent van de uitstaande tegoeden. Dat percentage in sinds het eind van 1990 niet zo hoog geweest.

In 1991 werd het al duidelijk dat de grootste problemen voor het Amerikaanse bankwezen voorbij zijn. De totale winst was toen met 18,6 miljard dollar vijftien procent hoger dan in 1990. Ruim 89 procent van de banken, die hun tegoeden bij de FDIC hebben verzekerd, draaide vorig jaar met winst. Dat percentage is in negen jaar niet zo hoog geweest.

De verbetering van de resultaten valt goed bij de Amerikaanse overheid, die in de afgelopen vijf jaar ongeveer zeventig miljard dollar heeft gestoken in de redding van een groot aantal banken, voornamelijk spaarbanken. De malaise ontstond door problemen in de onroerend-goedsector, waar de banken veel geld in hadden gestoken.(Reuters)