Kamer steunt wet naburige rechten

DEN HAAG, 10 SEPT. De Tweede Kamer is gisteren in hoofdlijnen akkoord gegaan met het wetsvoorstel over "naburige rechten', de aan auteursrechten grenzende rechten.

Voortaan is ook het exploiteren van produkties van uitvoerende artiesten musici, zangers, acteurs, dansers en omroeporganisaties zonder hun voorafgaande toestemming niet toegestaan. De betaling voor het exploiteren van de voortbrengselen van scheppende kunstenaars (schrijvers, componisten en beeldend kunstenaars) was al door de Auteurswet van 1912 geregeld.

De wet "naburige wetten' vloeit voort uit het Verdrag van Rome dat in 1990 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag regelt de betaling van kunstenaars, "fonogramproducenten' en omroeporganisaties, voor het uitzenden of afspelen van hun produkten. Alleen Denemarken, Portugal en Griekenland hebben het Verdrag van Rome niet ondertekend.

In vergelijking met het Verdrag van Rome geeft de wet "naburige rechten' de exploitant iets meer rechtszekerheid. De exploitant is een redelijke vergoeding aan een uitvoerend verschuldigd voor iedere gebruik van diens rechten, tenzij, aldus de wet "naburige rechten', “anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeien.”

Voor bij voorbeeld horeca-exploitanten heeft de wet "naburige rechten' praktische gevolgen: voor het vertonen van voetbalwedstrijden zullen zij de omroeporganisaties moeten betalen. De platen en cd's van Amerikaanse uitvoerende artiesten blijven overigens wel vogelvrij. Zangers als Michael Jackson en Frank Sinatra zullen als uitvoerende artiesten niets voor het cafégebruik van hun muziek vergoed krijgen, omdat de Verenigde Staten het Verdrag van Rome niet hebben ondertekend.