Het schrijven van milieugeschiedenis, met ...

Het schrijven van milieugeschiedenis, met betrekking tot het gevoerde beleid en de evaluatie ervan op basis van de verandering van de ecologische toestand, is een relatief onderbelicht specialisme, hetgeen te betreuren is, omdat de mens in andere vakgebieden wel degelijk probeert van de geschiedenis te leren; en soms zelfs met succes!

F. Elgersma, Technische Universiteit Delft

Indien een universiteit een wetenschapper de mogelijkheden verschaft om een wetenschappelijk profiel te ontwikkelen, is het gerechtvaardigd dat deze instelling een transferbedrag ontvangt indien de betrokkene in dienst treedt bij een andere instelling.

Karel Mulder, Rijskuniversiteit Groningen

Naast de kwaliteit van een televisieprogramma, vergroot ook het hebben van een afstandsbediening bij de televisie de kans dat slechts een deel van het programma wordt bekeken.

Anke Janssen, Rijksuniversiteit Groningen

Een betere naam voor de "Auferstehung Symphonie' van Gustav Mahler zou zijn de "Ring Symphonie'.

Maarten Raasveld, Universiteit van Amsterdam

Een bewijs is een verhaal waarvan niet duidelijk is dat er iets fout aan is. Helaas gebruiken sommigen ook het omgekeerde.

Rudolf Sommerhalder, Technische Universiteit Delft