Gelderse Staten voor grote zandwinning in West Maas en Waal

ARNHEM, 10 SEPT. De Gelderse Staten hebben gisteren in grote meerderheid besloten dat volgend jaar begonnen kan worden met de zandwinning bij Maasbommel in de gemeente West Maas en Waal. Daardoor zal er een plas ontstaan van 40 meter diep en 200 hectare groot. Het besluit werd genomen na een laatste poging van inwoners van Maasbommel om de Staten te bewegen de grootschalige zandwinning bij hun dorp niet door te laten gaan. Na een twee uur durende bezetting, veel gezang en gediscussieer moesten zij hun nederlaag incasseren.

Ongeveer honderdvijftig actievoerders uit Maasbommel verstoorden gisteren een bijeenkomst van Provinciale Staten van Gelderland. Een aantal van hen liet zich met touwen vanaf de publieke tribunes in de vergaderzaal van het Gelderse provinciehuis zakken. Daar hielden zij met hun medestanders een ouderwetse sit-down actie.

Al jaren voeren de inwoners van Maasbommel actie tegen de voorgenomen ontzanding. Zij vrezen voor hun veiligheid en stellen dat Maasbommel, dat langs de rivier ligt, door de ontzanding in een extra isolement terechtkomt. “Jullie zijn over een paar jaar uit deze Staten weg”, aldus een geëmotioneerde actievoerder, “maar wij moeten ons hele leven nog tegen die plas aankijken. Wat gebeurt er als over enkele jaren onze huizen verzakken. Wie betaalt dat?”

De provincie Gelderland heeft onlangs een extra veiligheidsonderzoek laten uitvoeren dat volgens Gelders gedeputeerde J. de Bondt garandeert dat de ontzanding “veiliger dan veilig” is. Ook met het isolement zal het meevallen, zo verzekerde hij gisteren nog eens: alle wegen naar Maasbommel worden gehandhaafd of (om de plas heen) opnieuw aangelegd. Voor de meerderheid in de Staten (CDA, PvdA, VVD en D66) waren deze omstandigheden en het feit dat Gelderland in feite al sinds 1981 met de kwestie bezig is, genoeg aanleiding om nu de knoop door te hakken.

Een door de gemeente West Maas en Waal aangedragen alternatieve locatie kan de goedkeuring van de Staten niet krijgen, vooral omdat deze buitendijks ligt en de provincie Gelderland in de uiterwaarden geen grote ontzandingen wil. Bovendien levert het alternatief niet genoeg zand op. Op de nu gekozen locatie bij Maasbommel zal Gelderland tot het jaar 2006 36 miljoen ton beton- en metselzand moeten weghalen om daarmee aan haar landelijke taakstelling op dat gebied te voldoen. De actievoerders lieten gisteren weten dat zij tegen het besluit van de provincie bij elke mogelijke, hogere instantie in beroep zullen gaan.