Gelderland stelt harde eisen aan Betuwespoorlijn

ARNHEM, 10 SEPT. Als minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) de Betuwespoorlijn niet wil aanleggen volgens de voorwaarden die de provincie Gelderland stelt, kan ze op stevig verzet van die zijde rekenen.

De provincie zal dan niet meewerken aan de planologische inpassing van de spoorlijn.

De Gelderse gedeputeerde J. de Bondt beloofde dat gisteren tijdens een vergadering van Provinciale Staten van Gelderland.

In Tiel waarschuwden honderddertig Gelderse huisartsen tijdens een hoorzitting van de Raad van Waterstaat voor de geluidsoverlast die de Betuwelijn zal veroorzaken. “Zelfs het aantal echtscheidingen zal erdoor toenemen”, aldus de Tielse huisarts A. Meijssen.

In samenspraak met de zestien Gelderse gemeenten die langs het door de regering voorgestelde voorkeurstracé liggen heeft de provincie Gelderland een eisenpakket opgesteld waardoor de aanleg van de lijn zo'n anderhalf miljard gulden duurder zal worden en op een totaal van zeker zeven miljard zal komen.

Gelderland wil dat de Betuwespoorlijn vlak naast de A15 wordt aangelegd, eist dat de lijn nergens boven het maaiveld uitkomt en bovendien op bepaalde trajecten ondergronds zal worden aangelegd. Het geluidsniveau van de lijn mag ook nergens boven de 50 decibel (dat van een autosnelweg) uitkomen, zo heeft de provincie de minister laten weten. “En dat zijn dus harde voorwaarden”, aldus De Bondt in de Gelderse Staten.

Namens 130 Gelderse collega's ging de Tielse huisarts Meijssen tijdens de hoorzitting van de Raad van de Waterstaat vooral in op de gevolgen van de geluidsoverlast voor de omwonenden van de goederenspoorlijn. Als de plannen doorgaan, zal over dat nieuwe spoor dag en nacht iedere zeven minuten een trein rijden. Als het geluidsniveau, zoals nu verwacht, de 60 decibel overschrijdt, zal dat grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, aldus Meijssen.

Bij voortdurende blootstelling aan een dergelijk geluidsniveau krijgen mensen last van hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid. Het aantal opnames in psychiatrische klinieken stijgt en ook het aantal echtscheidingen neemt erdoor toe. Meijssen en zijn 130 collega's voorspellen dat de medische zorg als gevolg van aanleg van de Betuwelijn de staat uiteindelijk meer zal kosten dan de aanleg zelf.

    • Frank Poorthuis