Geen steun voor plan van Ritzen

DEN HAAG, 10 SEPT. Minister Ritzen heeft vanmorgen tijdens een overleg met de Kamer geen steun gekregen voor zijn plan om het geld voor de basiseducatie (waaronder ook de lessen Nederlands aan allochtonen vallen) en andere vormen van volwassenenonderwijs (zoals avondscholen en deeltijd-MBO) als één bedrag aan de gemeenten uit te keren.

De gemeenten zouden dan zelf de verdeling van dat geld over de verschillende onderdelen mogen bepalen. CDA en VVD zijn tegen omdat de autonomie van de scholingsinstituten daardoor zou worden aangetast. PvdA vreest dat de deeltijd MBO's en de avondopleidingen de dupe zullen worden van de decentralisatie. Minister Ritzen zei de Kamer dat hij nog verder over zijn plannen zal overleggen met de Kamer.