"Eisen EMU remmen herstel van economie'

DEN HAAG, 10 SEPT. De groeivertraging van de Europese economie op weg naar Maastricht kan nog aanmerkelijk groter uitvallen dan het Internationale Monetaire Fonds in juli voorzag. Het gevaar dreigt namelijk dat EG-lidstaten zich deels door lastenverhoging zullen willen kwalificeren voor de normen van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Dit schrijven twee Nijmeegse economen, prof. A. Knoester en drs. A. Kolodziejak, vandaag in een artikel in het vakblad Economisch-Statistische Berichten. Zij concluderen dat de EMU-normen tekort schieten: ze raken wel de inflatie, het overheidstekort, de overheidsschuld, de rente en de wisselkoers, maar niet de collectieve lastendruk. En daar wringt volgens Knoester en Kolodziejak de schoen.

Knoester en Wolodziejak vrezen dat met name Duitsland het overheidstekort wil bestrijden door een hogere lastendruk. Zo'n beleid zal volgens hun aanbodmodel voor heel Europa negatieve economische gevolgen hebben. Daar komt bij dat voor het Verenigd Koninkrijk de inflatiebestrijding centraal zal staan. Tenslotte vinden zij de kans reëel dat de VS net als Duitsland hun overheidstekort met hogere belastingen zullen bestrijden.

Hun alternatieve scenario bestaat uit een toepassing op Europese schaal van het plan-Schouten, het plan waarmee de Tilburgse econoom prof. D.B.J. Schouten begin jaren tachtig furore maakte: loonmatiging in ruil voor belastingverlaging. “Ook in ons land is het plan-Schouten nog steeds opportuun,” schrijven de auteurs.

Die lastenverlaging moet dan wel gepaard gaan met een reeks bezuinigingen. Hoe die precies moeten worden ingevuld laten de auteurs in het midden.