Dr. F. Lange (37) wordt hoogleraar evangelistiek ...

Dr. F. Lange (37) wordt hoogleraar evangelistiek aan de theologische universiteit in Kampen.

Hij is de opvolger van de onlangs overleden dr. Okke Jager. Lange was predikant in Parijs en schreef een proefschrift over de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Sinds 1990 doceert hij aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.