Coalitie: regiokorpsen hoeven niet te betalen voor overdracht bureaus

DEN HAAG, 10 SEPT. De regeringspartijen CDA en PvdA vinden dat politiebureaus zonder betaling moeten overgaan in eigendom van de toekomstige regionale politiekorpsen. Dit zeggen de woordvoerders van deze fracties in reactie op het voornemen van het ministerie van financiën om de regiokorpsen te laten betalen voor de overdracht van de bureaus.

De gezamenlijke waarde van het onroerend goed van de politie bedraagt 2,5 miljard gulden. Financiën denkt door de regiokorpsen te laten betalen de staatsschuld met dat bedrag te kunnen verminderen. Gisteren werd bekend dat de ministeries van justitie en binnenlandse zaken mordicus tegen die constructie zijn. Zij willen de politiebureaus zonder betaling laten overgaan naar de regionale politie.

Volgend jaar fuseren de huidige korpsen van Rijks- en gemeentepolitie. Dan ontstaan 25 regiokorpsen en een korps landelijke diensten. Deze korpsen zijn zelfstandige bestuursorganen die zelf verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van hun budget en die ook eigenaar worden van de politiebureaus. Op dit moment zijn de bureaus nog rijksbezit, terwijl ook gemeenten vaak veel geld geïnvesteerd hebben in het eigen bureau van de gemeentelijke politie.

Wanneer de regiokorpsen hun bureau zelf moeten aanschaffen, zoals Financiën wil, moeten zij zich diep in de schulden steken. PvdA-afgevaardigde Stoffelen noemt het “onwenselijk” wanneer de regiokorpsen te maken krijgen met deze extra financiële last. “Deze discussie speelt nu al anderhalf jaar. Er klinkt ongeduld door in mijn stem als ik zeg: rond die kwestie nu in hemelsnaam af. Er moet nu snel een knoop doorgehakt worden zodat alle betrokken partijen weten waar zij aan toe zijn.” Ook zijn CDA-collega Koffeman wil dat de bureau's zonder betaling overgaan naar de regiokorpsen. D66-woordvoerder Kohnstamm noemt het “laakbaar” dat nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden voor de overdracht van het onroerend goed van de politie. “Dit probleem hangt al tijden als een zwaard van Damocles boven de hele reorganisatie”, aldus Kohnstamm.

Gisteren bleek dat de reorganisatie verder wordt vertraagd door een conflict tussen de gezamenlijke politievakorganisaties en het ministerie van binnenlandse zaken over het sociaal beleidskader bij de reorganisatie van het politiebestel. Uit een eergisteren verzonden brief van de bonden aan minister Dales (binnenlandse zaken) blijkt dat de vakorganisaties ACP, ANPV, VMHP en NPB een concept sociaal beleidskader van 1 september hebben afgewezen.

Het conflict tussen de bonden en Binnenlandse Zaken spitst zich toe op de functiewaardering van politiemensen in de nieuwe organisatie. Vorig jaar is met de bonden een convenant gesloten waarin werd vastgelegd dat zogeheten “basispolitiefunctionarissen” waarvoor in de oude situatie een beloning van maximaal schaal 7 geldt, schaal 8 bereikbaar moet worden. Dit betekent een potentiële maximale inkomensverbetering van bijna 1300 gulden bruto per maand.

De bonden stuiten bij de formatiebesprekingen met de toekomstige politieregio's echter op het feit dat in de opbouw van de regiokorpsen een te gering aantal basispolitiefuncties voorkomen. Dit hangt nauw samen met de herverdeling van de politiesterkte in het land, waarbij politiemensen onttrokken worden aan plattelandsgebieden om te worden overgeplaatst naar de steden. Gisteren heeft ondermeer hierover overleg plaatsgevonden tussen minister Dales en de voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, burgemeester Hermans van Zwolle. Dales heeft de korpsbeheerders verzocht aan te geven waar “gaten” vallen zodat op basis daarvan bekeken kan worden of er eventueel meer politie beschikbaar moet komen voor het platteland.