Beleggers verwijten concern woordbreuk; ING bereidt toch bod op Belgische bank BBL voor

ROTTERDAM, 10 SEPT. De Internationale Nederlanden Groep (ING) bereidt toch een openbaar bod voor op de aandelen van de tweede bank van België, Bank Brussel Lambert (BBL). De Vereniging van Effectenbezitters verwijt het concern woordbreuk.

De beleggers baseren hun verwijt op uitlatingen van scheidend ING-topman mr.J.J. van Rijn. Hij verzekerde op de laatste aandeelhoudersvergadering geen openbaar bod op BBL te zullen doen, omdat dit de winst per aandeel ING zou drukken.

De beurs reageerde vanochtend negatief op een ING-bericht over de voorgenomen overneming. De koers van het fonds verloor 1,50 gulden en kwam terecht op 32,50 gulden.

Volgens drs. P.P.F. de Vries, bestuurslid van de Verenging van Effectenbezitters zal de winst per aandeel van ING onder druk komen bij een overneming van de bank. “Het is onduidelijk wat het bestuur anders voor ogen heeft dan expansie. In ieder geval niet het belang van de aandeelhouders”, aldus De Vries.

ING zegt bij de financiering van een openbaar bod rekening te hebben gehouden met eerdere mededelingen aan de aandeelhouders. Destijds is gezegd, volgens ING, dat financiering in gewone aandelen is uitgesloten. ING wil de overneming nu gedeeltelijk financieren door de plaatsing van preferente aandelen.

De Vries noemt het positief dat een overneming niet wordt betaald in gewone aandelen, maar in preferente. De koers van ING is één van de laagste ter wereld in verhouding tot de winst. Van BBL is de koers juist relatief hoog. Door een overneming in gewone aandelen zou de winst per aandeel ING zeker met een gulden zijn gedaald, aldus De Vries. Door te betalen met preferente aandelen, waarop een vaste dividend (rente) wordt uitgekeerd, krijgt de financieringsvorm het karakter van een lening en verwatert de winst per aandeel minder.

De Vries heeft berekend dat toch enige verwatering optreedt, tenzij ING een groot deel van de overnamesom uit eigen middelen zou financieren. Bij een normale "rente' van 9 procent zou de miljardenoverneming, volgens De Vries, een jaarlijkse rentelast van 324 miljoen gulden met zich meebrengen. Vorig jaar boekte de Belgische bank een winst van 250 miljoen gulden. Het negatief saldo berekent De Vries op 74 miljoen gulden, ofwel 32 cent per aandeel.

ING heeft overeenstemming bereikt met twee aandeelhouders van BBL, SBH Investments en Unipar, om hun aandelen over te nemen. Daarbij gaat het om 6,72 procent van het kapitaal van BBL.

ING bezat al ongeveer 10 procent van de aandelen en zal voor de twee pakketten 3600 frank per aandeel betalen. Daarna komt er een bod van maximaal hetzelfde bedrag per aandeel op de rest van het kapitaal. Het aandeel sloot gisteren op 3250 frank.

Omdat ING nu volgens de statuten geen preferente aandelen mag uitgeven, zullen aandeelhouders op 12 oktober moeten bijeenkomen voor een statutenwijziging.

Het uitbrengen van het bod zal nog afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de uitkomst van een procedure die meer informatie over BBL moet opleveren. Het bestuur van BBL heeft zijn goedkeuring verleend aan de door de Nederlanders gewenste procedure.

Overheid en bonden zijn van de plannen voor een openbaar bod op de hoogte gesteld. Het personeel van BBL bezit naar schatting 7 procent van de aandelen van de bank. ING verwacht een definitief besluit over zijn bod en de voorwaarden daaraan pas midden oktober kenbaar te kunnen maken. De groep wil in ieder geval na het bod kunnen beschikken over 51 procent van het aandelenkapitaal van de Belgische bank.

De verwerving van een meerderheidsbelang in BBL bezorgt de ING Groep, naast Nederland, een tweede thuismarkt in Europa. Dit is een van de belangrijkste doelstellingen van de groep.

Op het gebied van dienstverlening aan pariculieren en ondernemingen zegt ING nu in de hele Benelux op bijna alle financiële deelmarkten een belangrijke psotie in te nemen.

Het accent van de samenwerking met de BBL zal in België liggen op omzetvergroting. Op langere termijn verwacht ING dat door de overneming ook kosten bespaard kunnen worden.