A'dam: geen hard drugs verstrekken

UTRECHT, 10 SEPT. De Amsterdamse politie geeft geen steun aan het plan van Rotterdamse politie om gratis hard drugs te verstrekken aan verslaafden. “Voor een lokaal probleem nemen zij hun eigen maatregelen”, aldus een woordvoerder in Amsterdam, die verder geen reactie wilde geven op het initiatief. “Ik ga geen welles-nietes-spelletje spelen.”

Volgens hem is er sprake van een eigen initiatief van het Rotterdamse korps, zonder voorafgaand overleg met politie van de andere grote steden. De Amsterdamse politie is ook “niet voornemens iets te willen” op dit gebied, aldus de woordvoerder. Hij verwees daarbij naar de gratis methadon-verstrekking aan geregistreerde, Amsterdamse verslaafden. “Dat is ook al een soort verstrekkingsprogramma.”

De Utrechtse gemeentepolitie is al sinds een jaar in overleg met allerlei instanties om te komen tot gelegaliseerde verstrekking van hard drugs. Volgens een woordvoerder heeft de politie dat initiatief genomen om sociaal-medische redenen en niet om redenen van ordehandhaving en personeelsinzet die daarmee zijn gemoeid. Bij het overleg zijn onder meer de burgemeester, de hoofdofficier van justitie, het ministerie van WVC en gezondheidsdiensten betrokken.

In Arnhem liet wethouder J. van Doorne (volksgezondheid) dit jaar weten dat zij van plan is gratis heroïne te verstrekken aan Arnhemse heroïneprostituees. Ook zij deed het voorstel vooral uit het oogpunt van volksgezondheid en aidspreventie deed. De prostituées, een bekende risicogroep, zouden door de gratis verstrekking niet meer hoeven te tippelen en daardoor hun klanten niet met Aids kunnen besmetten.

Volgens een woordvoerder van de Arnhemse politie staat deze “niet onwelwillend” tegenover gratis drugsverstrekking, mits de wet daartoe de mogelijkheid zou bieden. Op dit moment is dat echter nog niet het geval.