Winst Weweler met kwart toegenomen

De winst van Weweler uit Apeldoorn (veersystemen voor zwaar transportmaterieel) is in de eerste helft van dit jaar met een kwart toegenomen.

Over de eerste zes maanden van dit jaar kwam het resultaat uit op 2,0 miljoen gulden tegen 1,6 miljoen in dezelfde periode van het vorig jaar. De omzet bedroeg 56,2 miljoen gulden, iets hoger dan de 56,1 miljoen van vorig jaar. Optimistisch over de tweede helft van dit jaar is de directie niet. Zij verwacht dat het resultaat nogal onder druk zal komen te staan, vooral door de op dit ogenblik nog voortdurende inzinking van de eerste-montagemarkt. Een netto winst van ongeveer 5 miljoen gulden, die de directie in april voor dit jaar nog mogelijk achtte, lijkt niet haalbaar.

Weweler heeft de opbouw van een eigen verkoopapparaat vrijwel voltooid; dit was noodzakelijk na de opzegging van het distributiecontract door de Britse Rubery-Owen-Rockwell (ROR) dat met een eigen systeem op de markt kwam.