Volmac denkt over drastische koerswijziging

UTRECHT, 9 SEPT. De directie van automatiseringsbedrijf Volmac Software Groep (VSG) bezint op een fundamentele koerswijziging. Vergaande veranderingen in het produktaanbod en ingrepen in het personeelsbestand zijn daarbij niet uitgesloten.

De resultaten van het bedrijf kalven al jaren af. “Dat is demotiverend, daar worden we treurig van”, aldus bestuursvoorzitter G. Dohmen vanochtend tijdens een toelichting op de halfjaarcijfers. “Eens moet je dan in de spiegel kijken en je afvragen wat je nu eigenlijk wilt.”

Vier jaar geleden lag het rendement van Volmac nog op 38 procent. In de eerste helft van dit jaar was het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet slechts 15 procent. Voor het lopende halfjaar wordt nog een verdere daling verwacht. “We ontkomen er niet aan de koek steeds kleiner wordt”, aldus Dohmen. “Alle eerdere maatregelen bleken steeds opnieuw onvoldoende.”

Uit de gisteren na-beurs gepresenteerde cijfers blijkt dat zowel omzet als bedrijfsresultaat in de afgelopen zes maanden achteruit zijn gegaan. De omzet daalde met 5,2 procent tot 432 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat kwam met 62,6 miljoen ruim 10 procent lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De netto winst daarentegen steeg met 7,6 procent tot 54,6 miljoen. Die winststijging is toe te schrijven aan hogere rentebaten en het afstoten van verliesgevende activiteiten, niet aan een toegenomen winstgevendheid van de kernactiviteiten van het bedrijf.

Volgens Dohmen heeft Volmac, dat deze zomer werd overgenomen door het Franse Cap Gemini Sogeti, de structurele verandering in de markt voor automatisering schromelijk onderschat. “De markt is veel ingrijpender veranderd dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden”. De Volmac-klanten zijn kritischer geworden, ze willen meer diensten tegen een lager tarief. Bovendien zijn er nieuwe aanbieders op de markt verschenen, zoals de grote accountantskantoren.

Voor de tweede helft van het jaar verwacht Dohmen dat de neergang zal aanhouden. De resultaten over juli en augustus vielen tegen, de verwachtingen voor september zijn al naar beneden bijgesteld. De netto winst zal over het gehele jaar met 30 tot 40 procent achterblijven bij vorig jaar.

Volmac verwacht niet dat de automatiseringsmarkt zal instorten, wel houdt het bedrijf rekening met een pijnlijke shake-out onder de aanbieders. “Volmac is een rijk bedrijf, dus je zou kunnen overwegen eenvoudig de paraplu op te steken en te wachten tot de markt zichzelf kapot heeft geconcurreerd.”

De goede vermogenspositie maakt het echter ook mogelijk met grote investeringen een andere positie op de markt te verwerven. Uit de woorden van Dohmen viel op te maken dat het bedrijf waarschijnlijk beide zal doen: snoeien in de bestaande activiteiten en het verwerven van nieuwe.