Vluchteling wil verder aan TU Delft

DELFT, 9 SEPT. Bij de Technische Universiteit (TU) Delft hebben zich de afgelopen weken enkele tientallen vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië gemeld met het verzoek hun studie aan de TU te mogen voortzetten. De kans dat deze verzoeken worden gehonoreerd is klein omdat de vluchtelingen op grond van hun zogenoemde ontheemdenpas geen recht hebben op studiefinanciering. Ook komen zij niet in aanmerking voor financiële onderstyeuning door het University Assistance Fund (UAF), aldus ir. G. K. Berghuijs, decaan voor buitenlandse studenten van de TU.

Bij de TU Delft staan ongeveer 1300 buitenlandse studenten ingeschreven op een totaal van 13.500 studenten.

Het UAF ondersteunt alleen mensen die asiel in Nederland hebben gevraagd. Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië die na 1 augustus naar ons land zijn gekomen krijgen de "ontheemdenstatus'. Hun eventuele asielverzoeken worden vooralsnog niet in behandeling genomen door het ministerie van jusitie.

Berghuijs zegt het “erg triest” te vinden dat hij voor de gevluchte studenten niet meer kan doen dan ze vertellen dat de kans op voortzetting van de studie in Nederland erg klein is. “Er zitten mensen tussen die bijna waren afgestudeerd toen hun universiteit kapot geschoten werd”.

Ook de kans dat enkelen van hen al assistent in opleiding (aio) bij de TU geplaatst zouden kunnen worden, acht hij niet groot. “De spoeling is dun. Voor elke aio-plaats moet gesolliciteerd worden”.