Twee Franse VN-soldaten bij Sarajevo gesneuveld

LJUBLJANA, 9 SEPT. In de Bosnische hoofdstad Sarajevo zijn gisteren twee Franse militairen om het leven gekomen en twee anderen gewond toen een VN-konvooi werd beschoten. Franse officieren hebben vandaag geëist dat VN-militairen het recht moeten krijgen het vuur te openen als ze worden aangevallen.

Het uit veertig voertuigen bestaande konvooi vervoerde levensmiddelen, water en andere goederen van Belgrado naar Sarajevo. Het werd onder vuur genomen toen het het vliegveld bereikte. Volgens een VN-woordvoerder is niet duidelijk wie het konvooi beschoot; er waren zowel Servische als moslim-militairen in de buurt. De beschieting was volgens hem echter “zeker geen ongeluk”.

In Sarajevo worden het voedsel- en watertekort steeds nijpender. Gisteren werd er bij tankwagens om een liter drinkwater gevochten. Sarajevcani kappen ook de bomen in de stad voor brandhout voor hun kachels en fornuizen en zoeken bij het station naar steenkool die van de wagons gevallen is. Daarbij duurt de onveiligheid voort: een mortieraanval kostte gisteren aan vier mensen het leven; tien mensen raakten gewond. De granaat kwam neer op een marktplein.

Secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali van de VN zal de Veiligheidsraad vragen om bescherming vanuit de lucht van hulpkonvooien in Bosnië. Dat zei hij gisteren in Parijs. Overigens leek, eveneens gisteren, Boutros Ghali's plaatsvervanger Marrack Goulding luchtsteun voor hulpkonvooien juist uit te sluiten; nieuwe VN-soldaten zijn in Bosnië nodig bij het ruimen van mijnen, zo zei hij. “De huidige VN-plannen voorzien niet in luchtsteun (voor hulpkonvooien).”

    • Theo Engelen