Taalsmetten

Waarom is het voortreffelijk artikel "Duitsland en Europa' (NRC Handelsblad, 2 september) ontsierd met "geprivilegieerd' = bevoorrecht, "wooncomfort' = woongemak, excuses, ambiance (= sfeer), eenheidsmalaise (ellende). allemaal on-Nederlands geschreven en overbodige vreemde woorden.

Houdt de krant toch zoveel mogelijk "van vreemde taalsmetten vrij'. Waarom auteur in plaats van schrijver?

    • Dr. M.C. Tideman