RECTIFICATIE

Op de kunstpagina van zaterdag stond in het artikel over Gerard Unger een verkeerd onderschrift bij de foto. De afgebeelde letter was niet de Gulliver, maar DTL Argo.