Prominenten voor "Maastricht'

PARIJS, 9 SEPT. Wetenschappers, filmsterrenen een aartsbisschop - allemaal voeren ze campagne voor het "ja' tegen "Maastricht' bij het referendum van 20 september. Anti-Maastricht campagneleiders als Jean-Pierre Chevènement en Philippe de Villiers klagen over een stortvloed van "ja'-propaganda.

De leiders van de campagne tegen het verdrag vroegen zich gisteren ook hardop af of de opiniepeilingen nog wel nauwkeurig zijn. In de CSA-peilingen die dagelijks worden gehouden is de pro-Maastricht meerderheid sinds het televisie-optreden van president Mitterand afgelopen donderdag elke dag met een procent gegroeid, tot 55 procent. Het optreden van de president werd volgens de peilingen als algemeen positief beoordeeld.

Niet bekend

Onder de meer dan honderd academici van het "ja'-kamp bevinden zich twee Nobelprijswinnaars en meer dan de helft van de hoogleraren van de prestigieuze College de France. “We hebben niet het recht geen voorbeeld te stellen”, zei Helene Ahrweiler, hoofd van een andere wetenschappelijke instelling. “Als we maar twee woorden tot onze beschikking hadden, zou dat moeten zijn: studenten, stem!”

Twee topondernemers verschenen op een gezamenlijke persconferentie om hun steun aan het verdrag te betuigen. Dankzij de monetaire unie kan de ecu volgens hen een van de sterkste munten ter wereld worden en kan "Maastricht' de zakenwereld een hoop geld schelen. “Als de Fransen "nee' zeggen, zal de mark de sterkste valuta worden. We krijgen geen tweede kans”, aldus Antoine Riboud, voorzitter van de voedselgigant BSN.

Minister-president Pierre Bérégovoy zei gisteren in een radio-interview een nek-aan-nek-race te verwachten bij het referendum.

Een onderzoek onder vierhonderd Franse industriëlen door de krant Le Figaro heeft laten zien dat de grote bazen overigens net zo verdeeld zijn over de toestand van de economie als de rest van de bevolking over Maastricht. Volgens het onderzoek is 53 procent voorstander van ratificatie van het verdrag, 21 procent tegen en wist 26 procent nog niet wat het zou gaan stemmen of kon het niets schelen. Slechts de helft van de ondervraagden was van mening dat een afwijzing Europa in gevaar zou brengen.

De president van de conferentie van roomskatholieke bisschoppen, aartsbisschop Joseph Cuval, heeft gezegd dat elke paus sinds de Tweede Wereldoorlog zich heeft uitgesproken voor een eenheid van Europa. Een verenigd Europa zou een goede garantie zijn voor vrede.

De beweging "Europese Burgers tegen Maastricht' heeft in een verklaring de bevolking ervoor gewaarschuwd dat bij het aannemen van het verdrag er in Frankrijk een samenleving zal ontstaan die wordt onderworpen aan de belangen van de industrie en commercie. De groep zei dat het volgende week een lijst zou uitgeven met publieke figuren die zich uitspreken voor meer democratie en bescherming van het milieu. (Reuter)