PEILING

Om te voorkomen dat toekomstige opiniepeilingen er weer naast zijn, gaan de Britse opiniepeilers in het vervolg via een geheime stemming onderzoeken wat de politieke voorkeur van de kiezer is. Vast is komen te staan dat veel Conservatieve kiezers bij de mondelinge peilingen een andere keus opgaven dan ze feitelijk hadden.