Organisaties willen meer kinderopvang voor bedrijven

ROTTERDAM, 9 SEPT. Vakbeweging en werkgevers willen dat het geld voor de stimulering van kinderopvang anders wordt verdeeld. Met de huidige regeling, waarin het geld via de gemeenten wordt gesluisd, zou te weinig geld ten goede komen aan bedrijfsgerichte kinderopvang.

De organisaties van werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben dit gisteren aan minister D'Ancona (WVC) laten weten. De huidige Stimuleringsmaatregel Kinderopvang loopt eind 1993 af. De Stichting van de Arbeid pleit ervoor dat gemeenten na die tijd een minder belangrijke rol in de verdeling van het geld zullen spelen.

Nu zouden gemeenten bij voorbeeld van de 5300 gulden subsidie die ze voor een kindplaats ontvangen, slechts 2000 gulden doorsluisen naar de werkgever. De Stichting meent dat de kosten voor onderneming of bedrijfstak hierdoor erg hoog worden. Bovendien blijken veel gemeenten een uitbreiding van gesubsidieerde (algemene) plaatsen te financieren door bedrijfsplaatsen tegen een hoge prijs te verhuren. Op deze manier zijn er onvoldoende kindplaatsen voor mensen die betaalde arbeid en zorg voor kinderen willen combineren, meent de Stichting.

Werkgevers en vakbeweging pleiten ervoor het geld te verdelen over de uitvoerders van regelingen voor bedrijfsgerichte kinderopvang. De uitvoerders zouden een premie ontvangen op basis van het aantal gerealiseerde plaatsen. De premie zou ongeveer een derde van de kosten per plaats moeten dekken.