Netto winst van Grolsch stijgt ruim 20 procent

KEULEN, 9 SEPT. De netto winst van bierbrouwerij Grolsch is in de eerste zes maanden van dit jaar 20,6 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 1991. De winst kwam uit op 14,9 miljoen gulden, ofwel 4,91 gulden per aandeel tegen 4,08 gulden in de eerste helft van 1991.

Dit heeft het concern vanmorgen bekendgemaakt. Grolsch dankt de winststijging aan “het ontbreken van incidentele tegenvallers” in de eerste helft van dit jaar, aldus bestuursvoorzitter P.P. Snoep. Vorig jaar werd het resultaat gedrukt door een terugval in de verkopen door de Golfoorlog, als gevolg waarvan ook het carnaval minder uitbundig werd gevierd. Bovendien was het weer in de maanden mei en juni van vorig jaar slecht, terwijl dezelfde maanden dit jaar uitzonderlijk mooi waren wat leidde tot hogere bierconsumptie.

Het bedrijfsresultaat nam in de eerste helft van dit jaar toe met 27,3 procent en kwam uit op 22,4 miljoen gulden. De netto omzet is in de eerste zes maanden 15,9 procent gestegen ten opzichte van de overeenkomstige periode van het vorig jaar: van 365,8 miljoen naar 423,9 miljoen gulden. Deze stijging is voor nagenoeg de helft autonoom en voor de andere helft het gevolg van de consolidatie begin dit jaar van de resultaten van het Engelse Ruddles Brewery Ltd.

In Nederland heeft Grolsch zijn marktaandeel “met enkele tienden van procenten” weten uit te breiden, wat voor een brouwer een "mooie prestatie' is, aldus Snoep. Met de introductie van Grolsch Malt, dat het alcoholvrije bier Stender heeft vervangen, is het marktaandeel van Grolsch in het alcoholvrije segment licht gestegen tot 20 procent. Die groei bleef achter bij de stijging van het aandeel van alcoholvrij bier in de bierconsumptie. Dat aandeel bedroeg vorig jaar gemiddeld 7 procent, nu 10. De introductie van het voorjaarsbokbier Meibok is "succesvol' verlopen, aldus Snoep.

In Duitsland, waar Grolsch met de Keulse brouwerijgroep Wicküler een plaats heeft gekregen tussen de tien grootste particuliere brouwerijen, loopt de bierconsumptie terug door afnemende bestedingen.

De export van Grolsch liet afgelopen halfjaar "een stijgend resultaat zien'. Aangezien slechts twee procent van de export naar de Verenigde Staten gaat, zijn de gevolgen van de lagere dollarkoers voor Grolsch beperkt. Als de dollar en het pond op hun lage koers blijven, scheelt dat Grolsch 3,5 procent netto winst.

Snoep is "voorzichtig maar positief' over de verwachting voor de tweede helft van dit jaar. “Augustus en september 1991 waren recordmaanden. Of dat nu weer zo zal zijn, valt te bezien. Het weer was in augustus in elk geval niet uitzonderlijk goed”. Grolsch haalt 70 procent van zijn omzet in de tweede helft van het jaar. Snoep verwacht dat de winst in het tweede halfjaar ten minste gelijk zal zijn aan die in dezelfde periode vorig jaar. Hij handhaafde de eerder uitgesproken verwachting dat in geheel 1992 de netto winst en de winst per aandeel zullen stijgen.