Maastricht

Er is één allesoverheersende reden om "Néé' tegen Maastricht te zeggen.

Een munt kan je maar een maal uitgeven. Als de één rijker wordt, moet er een ander zijn die armer wordt. De enige eerlijke manier om welvaart te bereiken is verspilling voorkomen. Dat was ook de opzet van de EG. Maar daarom is de praktijk wel het tegenovergestelde.

    • J. Noy