Fundamentalisten winnen in Libanon

BEIROET, 9 SEPT. Moslim-fundamentalisten en hun pro-Syrische bondgenoten hebben, zoals verwacht, een grote overwinning behaald bij de derde en laatste verkiezingsronde, die het afgelopen weekeinde werd gehouden in het zuiden van Libanon. De eerdere ronden in het noorden en oosten van het land en in Beiroet gaven vergelijkbare resultaten te zien.

De lijstverbinding van de pro-Iraanse Hezbollah ("Partij van God'), de Amalbeweging van Nabih Berri en door Syrië gesteunde bondgenoten heeft 22 van de 128 parlementszetels verworven en is daarmee het grootste politieke machtsblok geworden. Hun voornaamste tegenstanders, de lijst onder aanvoering van voormalig parlementsvoorzitter Kamel al-Assad, won geen enkele zetel in het uitgebreide parlement van 28 zetels, dat op 15 oktober voor het eerst bijeenkomt.

De verkiezingswinst van de shi'ieten en sunnitische fundamentalisten is deels het gevolg van de weigering van de christelijke partijen om deel te nemen aan de verkiezingen, omdat zij geloven dat door de aanwezigheid van het Syrische leger, dat zich in weerwil van het zogeheten akkoord van Taif nog steeds niet uit Libanon heeft teruggetrokken, geen onafhankelijke verkiezingen mogelijk waren. Zij hebben onder meer met stakingen en winkelsluitingen vruchteloos getracht de regering van premier Rachid al-Solh tot uitstel van de verkiezingen te bewegen.

Christelijke partijen schreven het succes van Hezbollah vooral toe aan vermeend geknoei met stembiljetten en valse identiteitsbewijzen. Ook het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren dat de verkiezingen door “onregelmatigheden” niet “de werkelijke politieke verhoudingen in Libanon weerspiegelen.” Een woordvoerder drong aan op Syrische terugtrekking binnen twee maanden.

Ook Frankrijk, belangrijke buitenlandse bondgenoot van de christelijke partijen, noemde de uitslag “teleurstellend”.

Politieke waarnemers wijzen erop dat de fundamentalisten hun positie vooral hebben geconsolideerd dank zij een effectieve verkiezingscampagne. Hezbollah kon stemmen trekken met de talrijke sociale projecten - ziekenhuizen, scholen - die het met behulp van honderden miljoen dollars aan Iraanse steun heeft kunnen uitvoeren. Een andere factor die aan hun overwinning heeft bijgedragen is de bijzonder lage opkomst. (AFP, Reuter)