Extreem lange rijtijden komen in Friesland nauwelijks voor

LEEUWARDEN, 9 SEPT. Extreem lange rijtijden komen in Friesland nauwelijks voor. De politie streeft ernaar binnen vijftien minuten bij een spoedgeval te zijn en meestal lukt dat ook. Ook na de reorganisatie van de politie die de regio Friesland verdeelt in vier districten blijft de norm een aanrijtijd van maximaal vijftien minuten.

K. ten Cate, kwartiermaker van het Waddendistrict (Noord-Friesland): “Het grote probleem is dat iedereen wil dat de politie binnen vijf minuten ter plaatse is. Dat zou natuurlijk gigantische investeringen vergen. Daarbij is het niet zo erg om pas na een half uur bij een containerbrand aan te komen als je eerst bij een ernstig ongeval moest zijn. Gemiddeld genomen denk ik dat we redelijk verantwoord bezig zijn en vrij snel ter plaatse zijn. In sommige gevallen zullen aanrijtijden van meer dan een half uur voorkomen. Maar schering en inslag zal dat niet worden. Trouwens, zoiets komt ook in Leeuwarden voor als alle bruggen openstaan.”

Friesland moet in een tijdsbestek van vier jaar 150 politiemensen inleveren van de 1200 die ze nu heeft. Volgens korpschef P. van Brakel van de regio Friesland zal een melding van een ernstig ongeval met zwaar gewonden voor gaan boven een inbraak. “Bij een ongeval probeer je binnen drie minuten te zijn. En in de grote steden vindt die afweging nu ook al plaats.” ” Toch is Van Brakel bezorgd over de inkrimping met 150 mensen.

“Het loopt, maar ik ben bezorgd over de toekomst. Als je 150 mensen minder hebt zal dit niet leiden tot verbetering van de kwaliteit van de politiezorg.” Volgens hem is extra politie nodig omdat er aanwijzingen zijn dat de criminaliteit zich de laatste jaren steeds meer verplaatst van de randstad naar het Noorden. “Professionele criminelen weten verdomd goed waar de pakkans het grootst is”.

Hoofdagent N. Westrik van de gemeentepolitie Sneek stelt vast dat sinds Sneek samen werkt met de gemeente Wymbritseradeel de aanrijtijden langer zijn geworden. “Vroeger zat je in Sneek en was je zo ter plekke. Nu kan je een oproep krijgen voor Sneek terwijl je met de auto in Balk bent. Dan ben je zo vijfentwintig minuten kwijt.” Aan de andere kant is hij niet bang dat het met die langere aanrijtijden onmiddellijk zo'n vaart zal lopen. “we hebben eens onderzocht hoe vaak je in Sneek snel ter plekke moest zijn. Dat bleek twee keer in de maand te zijn.”