Economische hervormingen Rusland stellen IMF tevreden

MOSKOU, 9 SEPT. De economische hervormingen in Rusland verlopen tot nu toe volgens plan. Er is nog geen afwijking te zien van hetgeen is overeengekomen. Dit heeft Jean Foglizzo, hoofd van de missie van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), gisteren in Moskou gezegd.

Volgens Foglizzo is het IMF bereid enkele van de strenge eisen die het aan zijn kredietverlening voor Rusland verbindt, te versoepelen. Zo is een tekort op de begroting van tien procent van het bruto nationaal produkt aanvaardbaar, als tenminste de helft ervan kan worden gefinancierd zonder dat dat gevaar voor de inflatie oplevert. Eerdere doelstellingen gingen uit van een begrotingskort van vijf procent.

De economische hervormingsplannen dreigen volgens sommigen te verwateren onder druk van vertegenwoordigers van de industrie en de landbouw. De schulden van het bedrijfsleven zijn fors opgelopen en volgens centrale-bankpresident Viktor Gerasjtsjenko moet er meer aan de bedrijven worden geleend om die overeind te houden.

Critici zeggen dat Geratsjtsjenko daarmee de tegenstanders van de radicale hervormingsplannen van de regering-Jeltsin in de kaart speelt. Volgens Foglizzo zijn er overal ter wereld verschillen van mening tussen centrale banken en regeringen. Het enige verschil is dat de meningsverschillen in Rusland in het openbaar worden uitgevochten. Zowel het beleid van de regering als het beleid van de centrale bank valt nog binnen de normen die het IMF stelt, aldus Foglizzo.

Het IMF heeft nu een veel beter beeld van de omvang van de economische problemen van Rusland dan twee jaar geleden. Het fonds acht het dan ook veel belangrijker dat Rusland zich houdt aan de afgesproken maatregelen dan dat de maatregelen op hun tussentijdse resultaat worden beoordeeld. De pogingen tot hervorming zijn op het ogenblik belangrijker dan de resultaten ervan, zo betoogde Foglizzo.

Hij noemde het wel het een succes dat Rusland erin is geslaagd de inflatie terug te dringen tot acht procent per maand. Dit percentage werd in juli en augustus gemeten, nadat eerder dit jaar sprake was van een vertienvoudiging van de prijzen. Het IMF heeft Rusland een bedrag van een miljard dollar overgemaakt als onderdeel van een pakket leningen. Voordat de volgende termijn wordt betaald, kan de situatie in Rusland nog wel verslechteren, zo waarschuwde Foglizzo. (Reuter)