Dodewaard hoeft niet te sluiten van Kamer

DEN HAAG, 9 SEPT. Het kabinet heeft gisteravond de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer gekregen om de kerncentrale in Dodewaard zonder vergunning open te houden. De Raad van State heeft de vergunning van de centrale eerder dit jaar ongeldig verklaard.

Het kabinet heeft zijn meerderheid te danken aan een gelegenheidscoalitie van het CDA en de oppositiepartij VVD. Regeringspartij PvdA hield vast aan haar mening dat de kerncentrale gesloten dient te worden, totdat een geldige vergunning kan worden verleend. Omdat daarvoor eerst een integraal veiligheidsrapport en een inspraakprocedure moeten worden voltooid, kan die vergunning op zijn vroegst pas in 1995 worden verleend. De Raad van State had de vergunning uit 1988 ongeldig verklaard, omdat deze twee elementen erin ontbraken.

Centraal in het Kamerdebat stond de vraag of de geloofwaardigheid van de overheid wordt aangetast als een zo complexe en potentieel gevaarlijke installatie als een kerncentrale zonder vergunning mag blijven werken. CDA en VVD vonden van niet. Het Kamerlid Feenstra (PvdA) meende echter dat “gedogen een aantasting betekent van de rechtsstaat, omdat regels en wetten worden overtreden.”

Minister Alders van milieu verdedigde zich met het argument dat Dodewaard in 1988 door de overheid was gevraagd de bestaande lappendeken van vergunningen te laten omzetten in een overzichtelijke vergunning. Ook minister Andriessen (economische zaken) legde sterk de nadruk op het feit dat de overheid “de schuldige” is van de fout bij de vergunning van 1988.