Bath geeft lucht aan geldmarkt

AMSTERDAM, 9 SEPT. Ferme taal van de ministers van Financiën met als oogmerk de spanning binnen het EMS enigszins te doen verminderen, heeft de geldmarkt indirect wat lucht gegeven.

De ministers van Financiën en de directeuren van centrale banken waren het afgelopen weekeinde in een crisisachtige sfeer bijeen in het Engelse Bath en hebben de huidige stand van zake binnen het EMS besproken. De oorspronkelijke agendapunten, te weten handelsbelemmeringen in het kader van de GATT en de uitbreiding van de EG, moesten hiervoor wijken. Volgens verwachting werd in de slotverklaring gesteld, dat een aanpassing van de spilkoersen niet verwacht hoeft te worden. Ruim een week eerder deed het monetaire comité (presidenten van de centrale banken en topambtenaren van de ministeries van Financiën van de EG-landen) zonder succes een vergelijkbare uitspraak. De lire en het pond bleven toen, net als nu, zwak.

Voor de tarieven op de geldmarkt was van meer belang dat in de slotverklaring werd gesproken over een renteverlaging indien de omstandigheden dit toelaten. Voorts werd uitdrukkelijk gesteld, dat men zich gelukkig prijst met het feit dat de Bundesbank onder de huidige omstandigheden de rente niet zal verhogen. Dit is van belang omdat de huidige spanningen binnen het EMS mede zijn veroorzaakt door de hoge Duitse rente.

De uitspraken over de rente moeten echter toch ook vooral gezien worden in het licht van het ras naderende referendum in Frankrijk. Waarschijnlijk is er grote druk uitgeoefend op de Duitsers om deze slotverklaring te accepteren, en wellicht dat de Duitsers zich in dit geval wat meegaander hebben opgesteld om de tegenstanders van "Maastricht' in Frankrijk niet onnodig in de kaart te spelen.

Desalniettemin werden de uitspraken door de geldmarkthandelaren met graagte ontvangen. De interbancaire tarieven daalden aanmerkelijk. Zo kostten de driemaands interbancaire deposito's maandag 9,72 procent, 15 basispunten minder dan een week geleden.

De gehele week bevond de gulden zich fractioneel onder de spilkoers met de mark. Het tarief op de speciale beleningen bleef derhalve onveranderd 9,7 procent. De looptijd van de huidige speciale belening bedraagt slechts drie dagen, waaruit opgemaakt kan worden dat DNB de handen vrij wil houden, om in deze onzekere tijden mogelijke op- of neerwaartse druk op de koers van de gulden snel te kunnen pareren.

Getuige de weekstaat is de postitie van het Rijk nauwelijks gewijzigd. De uitgaven en inkomsten waren min of meer gelijk. Ook de komende verslagweek zal er weinig gebeuren met de positie van het Rijk. Op 15 september zal 's Rijks schatkist weer aangevuld worden met de storting op de jongste staatslening waarop voor ongeveer 7 miljard gulden is ingeschreven.

Bron: Economisch Bureau ING Bank