Amsterdam zoekt jonge allochtonen voor cursussen

AMSTERDAM, 9 SEPT. De gemeente Amsterdam zal gegevens uit het bevolkingsregister en van de vreemdelingendienst gebruiken om jongeren onder allochtone nieuwkomers te benaderen voor een cursus Nederlandse taal en oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Het gaat om jongeren van 18 tot 24 jaar die korter dan een jaar in Nederland wonen.

Tot voor kort konden de immigranten zich zelf aanmelden bij het bureau nieuwkomers om “op weg te worden geholpen naar vormings- en scholingsaanbod”, aldus J. Brandenbarg, projectleider onderwijs bij het bureau. Maar om het schaarse aanbod van cursussen efficiënter te verdelen onder de nieuwkomers, heeft het bureau besloten zelf de doelgroep vast te stellen en te benaderen. In 1991 hebben zich 15.500 nieuwkomers in Amsterdam gevestigd.

Bij verschillende instellingen in Amsterdam zijn 1.300 plaatsen gereserveerd voor de jongeren. Voor de groep vanaf 25 jaar is in elk geval tot 1993 nog geen aanbod van taallessen, maar, zegt Brandenbarg, geprobeerd zal worden om de leeftijdsgrens elk jaar op te trekken. Wel kunnen de oudere immigranten een cursus oriëntatie op de Nederlandse maatschappij volgen.

Deze lessen zijn vooral praktische wenken, "redzaamheid' voor de allochtoon in een vreemde omgeving, aldus Brandenbarg. “Het is geen cursus aanpassing aan de Nederlandse normen en waarden.” De eerste cursussen beginnen volgende week.