Vier "weigeryups' niet verschenen bij kazerne

ROTTERDAM, 8 SEPT. Vier van de achttien zogeheten weigeryups die gisteren moesten opkomen voor hun militaire dienst zijn niet komen opdagen.

Als ze hiervoor geen geldige reden kunnen aanvoeren worden ze deze week door de marechaussee opgebracht. Van de veertien die wel zijn opgekomen hebben vier weer een beroep gedaan op de Wet Gewetensbezwaren. Twee van hen zijn gisteren erkend. De anderen gaan in beroep, maar hun wordt geen uitstel meer verleend. Zij dienen in de kazerne te blijven en aan het opleidingsprogramma deel te nemen, aldus Defensie. Een van hen heeft de kazerne echter gisteren verlaten en is vanmiddag door de marechaussee van huis gehaald. Volgens zijn raadsman is dit in strijd met de wet, omdat de procedure om zijn gewetensbezwaren te toetsen nog loopt.