Treuhand: meer geld in bedrijven Oost-Duitsland

BONN, 8 SEPT. Vroegere Oostduitse staatsbedrijven die op zichzelf gesaneerd kunnen worden moeten op korte termijn kapitaal-injecties voor investeringen krijgen om hen op de vrije wereldmarkt te kunnen laten voortbestaan en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.

Dat heeft de voorzitter van het Berlijnse Treuhand-instituut, mevrouw Birgit Breuel, gisteren gezegd. De Treuhand wil die kapitaal-hulp geven en oude schulden helpen consolideren.

De Treuhand wil met de maatregel voorkomen dat nog meer Oostduitse industriële bedrijven over de kop gaan doordat hun export naar Oost-Europa en de vroegere Sovjet-Unie grotendeels is weggevallen. In vergelijking met 1991 is die export gedaald met 70 à 80 procent. Ondanks de beschikbaarheid van vijf miljard aan exportkredietgaranties voor dit jaar blijven orders uit.

De Treuhand verwacht van een reeks aangeschreven bedrijven nog deze maand een overzicht met investeringswensen en mogelijkheden. Mevrouw Breuel kondigde gisteren ook een Treuhand-lening van acht tot tien miljard mark voor tien jaar aan. Zij streeft er onverminderd de opdracht van haar instituut (saneren en privatiseren van vroegere DDR-staatsbedrijven) per eind 1993 af te ronden. In de “Treuhand-inventaris” berusten nog 3810 bedrijven met 740.000 werknemers.

In lijn met de Treuhand-zorgen waren gisteren meldingen van het Duitse bureau voor de statistiek dat de in '90 en '91 toch al sterk gekrompen Oostduitse industriële produktie in het eerste half jaar van 1992 met 11,4 procent is gedaald, terwijl het aantal arbeidsplaatsen met 18,7 procent verminderde.

In Bonn is minister Theo Waigel (CSU, financiën) vandaag begonnen met de verdediging van zijn begroting-'93, die uitgaat van uitgaven van 436 miljard (plus 2,5 procent) en een dekkingsbehoefte van 38 miljard mark. Deze zogeheten Neuverschuldung wil Waigel in de komende jaren terugbrengen tot circa 20 miljard. De oppositionele SPD acht na het chaotische touwtrekken van de afgelopen week in de regeringscoalitie over al dan niet verplichte leningen voor de opbouw van de ex-DDR de begrotingsbehandeling “onzinnig” en had haar liever uitgesteld. Zij verwijt Waigel trouwens al langer dat hij zeer grote toekomstige verplichtingen, zoals bijvoorbeeld honderden miljarden Treuhand-schuld en een dito schuld van de spoorwegen, in “schaduwbudgets” heeft verstopt. Mede door de nog zeker tien jaar durende opbouwverplichtingen in Oost-Duitsland (dit jaar transfers van 180 miljard bruto) komt de “echte” rekening pas over een paar jaar, meent de SPD. Waigel is de sociaal-democraten gisteren in zoverre wel tegemoet gekomen dat hij voorlopig afziet van de voorgenomen beperking van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting (van 53 tot 45 procent) en nu in het kader van zijn belastinghervorming alleen de vennootschapsbelasting van 50 tot 44 procent terugbrengt.

    • J.M. Bik