Tal van burgemeesters voor Utrecht

DEN HAAG, 8 SEPT. “Utrecht? Waar ligt dat?” vraagt de Bredase burgemeester drs. E. Nijpels. Zijn naam wordt genoemd als mogelijke opvolger van burgemeester drs. M.W.M. Vos-van Gortel, die volgende maand lid wordt van de Raad van State. Nijpels ontkent. “Ik heb niet gesolliciteerd en ik ben voorlopig niet van plan te solliciteren naar een andere functie.”

De oud-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer heeft zijn gemeenteraad beloofd zijn termijn vol te maken, zegt hij. Nijpels, die twee jaar geleden burgemeester werd van Breda, erkent zowel door PvdA als VVD te zijn benaderd om naar de post in Utrecht te solliciteren. “Maar dat heb ik dus niet gedaan.”

Ook oud-VVD parlementariër prof.dr. J. Voorhoeve, die ook wordt genoemd in het geruchtencircuit, ontkent zich kandidaat te hebben gesteld. “Het is klinkklare onzin”. En VVD-Kamerlid H. F. Dijkstal moet erg lachen over het feit dat hij “genoemd wordt”. “Het is absoluut niet aan de orde,” aldus Dijkstal.

Opmerkingen van de Utrechtse Commissaris van de Koningin, jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, gaven afgelopen donderdagavond in de Utrechtse gemeenteraad lucht aan het ontstaan van diverse geruchten over de mogelijke kandidaten voor de vacature. Slechts acht sollicitaties zijn bij de Commissaris binnengekomen, alle van mannelijke kandidaten.

Een invloedrijke VVD-politicus zegt “zeker te weten” dat de hoogste ambtenaar van het ministerie van binnenlandse zaken, secretaris-generaal J.J. van Aartsen (VVD), heeft gesolliciteerd. Bovendien zou ook de directeur-generaal openbare orde en veiligheid van hetzelfde ministerie, oud-burgemeester mr. I.W. Opstelten (VVD), kandidaat zijn voor de Utrechtse burgemeesterspost. Binnenlandse Zaken weigert op de geruchten in te gaan. Dezelfde VVD-politicus is “zeer verbaasd” over het feit dat alleen mannen gesolliciteerd hebben. “Ik had begrepen dat ook de Haagse VVD-wethouder mevrouw Van den Berg zou solliciteren. De andere kandidaten waren als de dood voor haar, juist omdat zij een vrouw is.”

Net vorige week maakte het kabinet bekend meer vrouwen in politiek en openbaar bestuur te willen benoemen. Oud-VVD minister drs. N. Kroes, thans directeur van de universiteit voor bedrijfskunde Nijenrode, zegt wel gepolst te zijn, maar niet gesolliciteerd te hebben. Nijenrode zit in een “transformatie-periode”. “Ik vind dat je dan als beleidsbepalend element in dat proces niet plotseling kunt opstappen”, aldus Kroes.

Binnen de Utrechtse gemeenteraad heerst ondertussen ongenoegen over de geringe eigen inbreng in de benoemingsprocedure. Vandaag stapte de fractie van Groen Links uit de vertrouwenscommissie die moet adviseren bij de procedure rond de benoeming van een nieuwe burgemeester. Groen Links vindt dat er gezien de eenzijdige politieke afkomst van de kandidaten geen sprake is van een open sollicitatieprocedure. Vorige week nam de Utrechtse gemeenteraad al een motie aan waarin minister Dales (binnenlandse zaken) en de Tweede Kamer wordt gevraagd de voordracht van de vertrouwenscommissie door middel van een wijziging van de Gemeentewet bindend te verklaren.

    • Frank Vermeulen