Rusland en Estland eens over vrijhandel

MOSKOU, 8 SEPT. Rusland en de Baltische staat Estland hebben gisteren een vrijhandelsakkoord gesloten. De voormalige Sovjet-republieken hebben afgesproken het aantal produkten waarvoor handelbesperkingen of importheffingen gelden tot een minimum te beperken en handelsvertegenwoordigers uit te wisselen.

Het verdrag werd in Moskou ondertekend door de Russische waarnemend premier Jegor Gaidar en zijn Estlandse ambtgenoot Tiyt Vyahi. Als gevolg hiervan moet de wederzijdse handel een stimulans krijgen. De handel was in het gedrang gekomen nadat Estland in 1991 onafhankelijk werd. Estse bedrijven raakten toen een deel van hun afzet in de Russische Federatie kwijt.

Rusland en Estland hebben verder gesproken over samenwerking op het gebied van grenscontrole om een einde te maken aan de ongecontroleerde uitvoer van grondstoffen en non-ferrometalen uit Rusland via Estland. Gaidar noemde het akkoord “zeer belangrijk voor de handhaving van de banden tussen Estland en Rusland.”

Toch ruimt de ondertekening van het akkoord niet alle problemen tussen de twee staten op. Vooral Rusland maakt zich bezorgd over de rechten van de Russische inwoners in Estland. Zij kunnen volgens de grondwet van het Baltische landje niet automatisch de Estse nationaliteit krijgen. Ruim eenderde van de Estlandse bevolking is afkomstig uit de Russische staat. (AP)