Rooie Vrouwen PvdA vrezen voor toekomst

DEN HAAG, 8 SEPT. De Rooie Vrouwen, de vrouwenorganisatie van de Partij van de Arbeid, hebben de noodklok geluid over haar voortbestaan. De organisatie vreest, als gevolg van de reorganisatie van de partijorganen, vier van de vijf betaalde medewerkers kwijt te raken. In de plannen die het partijbestuur vorige week heeft besproken, wordt voorrang gegeven aan de activiteiten van de lokale partijafdelingen, ten koste van organisaties als de Rooie Vrouwen.

Hoewel de financiële consequenties van de plannen pas begin oktober worden vastgesteld, vrezen de Rooie Vrouwen nu al voor hun budget. Dat het voorzitterschap van de vrouwenorganisatie niet langer betaald zou worden was al eerder bekend. Door het grote ledenverlies van de afgelopen jaren verkeert de PvdA in financiële problemen. Het budget van de Vrouwen dreigt van zes ton terug te gaan naar twee ton. Volgens voorzitter I. van Dijk is dat “volstrekt onvoldoende”. “Zonder een krachtige inbreng van de Rooie Vrouwen zal de vernieuwing van de partij niet kunnen slagen.”

Aanstaande zaterdag beleggen de Rooie Vrouwen een bijeenkomst in Bennekom waar zal moeten blijken in hoeverre de vrouwelijke PvdA-leden nog behoefte hebben aan een eigen organisatie. De Rooie Vrouwen kennen geen eigen lidmaatschap maar hun tijdschrift heeft een oplage van 2000 exemplaren. Zaterdag hoopt Van Dijk te merken “of er nog leven in de brouwerij is en welke creatieve plannen er onder de vrouwen leven over hoe we verder moeten”.

Over de te voeren strategie zijn de Rooie Vrouwen het onderling overigens niet eens. Volgens Van Dijk verschillen de meningen binnen de organisatie over de vraag of vrouwen vooral binnen de partij actief moeten zijn, of vooral binnen de Rooie Vrouwen zelf. Zijzelf hoort bij de Rooie Vrouwen die de partij centraal stellen, maar zij lijkt in die opvatting niet erg gesteund te worden. Toen zij zich een half jaar geleden kandidaat stelde voor het partijvoorzitterschap kreeg zij bij de stemming op het partijcongres, dat Rottenberg tot voorzitter koos, niet eens de stem van haar eigen organisatie.