President Brazilië uitgejouwd

BRASILIA, 8 SEPT. De Braziliaanse president Fernando Collor de Mello, die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij corruptiepraktijken, is gisteren tijdens de viering van de nationale onafhankelijkheidsdag in Brasilia uitgejouwd.

Aanvankelijk waren tijdens de viering in veel grote steden van Brazilië massale protestmarsen voorzien, maar die werden afgelast “om de strijdkrachten niet te provoceren”, zo zeiden organisatoren. Het leger zou weliswaar een voorstander zijn van Collors aftreden, maar had tevens duidelijk gemaakt geen massale "ordeverstoringen' te zullen tolereren. Brazilië werd van 1964 tot 1988 geregeerd door de militairen, die nog steeds een grote invloed hebben binnen de politiek.

De plechtigheid in de hoofdstad Brasilia was korter dan anders en was zo ingericht dat Collor zo veel mogelijk werd gescheiden van publiek en militairen. Anders dan andere jaren arriveerde de president niet per open limousine, maar per helikopter en betrad hij via een tunnel het podium.

Ook nam hij niet de gebruikelijke militaire parade af. Naar verluidt heeft de legerleiding Collor ervan proberen te overtuigen de onafhankelijkheidsparade in het geheel niet bij te wonen, omdat zij vreesden dat de soldaten zouden weigeren Collor, formeel hun opperbevelhebber, te groeten.

Omstreeks 3.000 demonstranten riepen vanaf honderd meter afstand beschuldigingen tegen de president. Velen van hen droegen zwarte kleding, het symbool van de anti-Collor-beweging. Dat was aanvankelijk verboden door de militairen, maar werd later toegestaan. Wel werden protestborden en spandoeken in beslag genomen.

Tegen Collor (43) is een formeel verzoek tot impeachment ingedeeld, nadat een parlementaire onderzoekscommissie aanwijzingen had verzameld over afpersingspraktijken in presidentiële kring. Collor ontkent de beschuldigingen. Het Congres moet de komende weken stemmen over het verzoek. Als het wordt aangenomen, wordt Collor voor een half jaar geschorst en begint de Senaat een onderzoek tegen hem. Mogelijk krijgt hij tevens een civiel proces, nadat zijn presidentiële immuniteit is opgeheven. Opiniepeilingen wijzen uit dat drie op de vier Brazilianen willen dat hij aftreedt. (Reuter, AP)