Organon van octrooibreuk beschuldigd

DEN HAAG, 8 SEPT. Het farmaceutische bedrijf Organon maakt zich schuldig aan octrooibreuk en moet daar zo snel mogelijk mee ophouden. Dat was de eis die de Zwitsers-Italiaanse onderneming Ares-Serono gisteren in een kort geding voor de Haagse rechtbank uitsprak. Organon, onderdeel van het chemieconcern Akzo, maakt volgens Serono inbreuk op octrooien die de onderneming heeft op het gebied van recombinant vruchtbaarheidshormonen. Serono wil dat Organon in heel Europa stopt met onderzoek op dit terrein.

De beschuldiging van Serono heeft betrekking op het follikel stimulerend hormoon (FSH). Dit is een menselijk vruchtbaarheidshormoon dat bij onvruchtbare vrouwen de eisprong stimuleert en gewonnen wordt uit de urine van vrouwen die zwanger zijn of zich in de overgang bevinden. Serono beschikt over een techniek om dit hormoon via genetische manipulatie te verkrijgen en heeft hiervoor op 12 augustus een Europees octrooi gekregen.

Organon ontkent de beschuldigingen van Ares, de holdingmaatschappij waarin Serono de intellectuele eigendomsrechten heeft ondergebracht. Het belangrijkste tegenargument van Organon is dat de door haar toegepaste technologie om genen in een cel te brengen wezenlijk verschilt van de werkwijze van Ares. Daarom vallen de experimenten van Organon buiten het octrooi, stelt de advocaat van Organon, jhr.mr. R.E.P. de Ranitz.

Organon is verrast door de beslissing van het Europees Octrooibureau om Ares een octrooi te verlenen dat betrekking heeft op alle vormen van genetische manipulatie op dit terrein. De onderneming is hiertegen bij het Octrooibureau in beroep gegaan. Volgens De Ranitz, die al vaker met de juridische problemen rond gentechnologie te maken had, is de kans groot dat de reikwijdte van het octrooi beperkt wordt. De uitspraak van het kort geding vindt waarschijnlijk maandag plaats.