INDRA KAMADJOJO 1906-1992; Javaans danser

Maandagmorgen overleed in Amsterdam op 85-jarige leeftijd Indra Kamadjojo, een man die in de naoorlogse Nederlandse dansgeschiedenis een opmerkelijke rol gespeeld heeft. "Meneer' of "papa' Indra, zoals hij werd genoemd, werd op 4 oktober 1906 geboren als Jan Leonard Broekveld in Banjumas (midden-Java). Vanaf zijn achtste jaar beoefende hij in zijn geboorteland de klassieke Javaanse dansen tot een rechtenstudie hem naar Nederland voerde. Daar ontmoette hij Darja Collin en Igor Schwezzov, hetgeen resulteerde in een opbloeiende liefde voor de klassieke Westerse dans, het afbreken van de rechtenstudie en het besluit zich volledig te wijden aan de danskunst.

Met een eigen programma van verfijnde Javaanse dansen trad Kamadjojo veelvuldig in Nederland en in het buitenland op en hij leverde met zijn lezingen, demonstraties en voorstellingen in het Koninklijk Instituut voor de Tropen een belangrijke bijdrage aan de promotie van de Oosterse danskunst. Daarnaast was Indra actief betrokken bij het wel en wee van de Nederlandse danskunst. Hij was voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging van danskunstenaars, rijksgecommitteerde van de staatsexamens voor de dans, hij gaf lessen in dansgeschiedenis, was korte tijd zakelijk leider van het Nederlands Ballet en was een veelgevraagd lid van besturen en commissies die zich bezighielden met dansbeleid en -ontwikkeling. Na het afsluiten van zijn danscarrière in 1955 bleef hij vele jaren optreden als verteller en uitbeelder van Oosterse legenden en werkte mee aan diverse televisieprogramma's. Velen zullen zich ongetwijfeld zijn vertolking van het hertje Kantjil herinneren en zijn rol van Oosterse vorst in "De stille kracht'.

Indra's gedistingeerde verschijning, aimabele, filosofisch ingestelde persoonlijkheid en scherpe kritische tong maakten hem tot een markante, niet weg te cijferen figuur in de danswereld. De importantie van zijn uiteenlopend werk kreeg erkenning door zijn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

    • Ine Rietstap