Heffing van 400 gulden voor wegen

ZEVENHUIZEN, 8 SEPT. De Zuidhollandse gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle zegt de belasting met 400 gulden per gezin te moeten verhogen voor het onderhoud van wegen, die aan haar worden overgedragen. Het gaat voornamelijk om wegen, die nu nog eigendom zijn van het Hoogheemraadschap Schieland en die door de wet herverdeling wegenbeheer met ingang van 1 januari onder de gemeente gaan vallen. Het wetsontwerp is vanmiddag in laatste instantie door de Tweede Kamer behandeld.

Volgens chef Financiën H. Hogebrug van Zevenhuizen komt de totale onderhoudspost uit op 1,3 miljoen gulden per jaar tegen 100.000 gulden nu. De compensatie van twee ton, die de gemeente extra krijgt uit het gemeentefonds, is volgens Hogebrug ontoereikend.

Een woordvoerder van Binnenlandse zaken zei vanmorgen dat haar departement uitkomt op een tekort van 2,5 ton. Volgens haar hanteert de gemeente andere berekeningsnormen per kilometer te onderhouden weg. “Alleen als het aantoonbaar is dat een gemeente door de nieuwe situatie ontzettend veel geld bij moet leggen, is er een mogelijkheid voor overleg, maar dat is in het geval van Zevenhuizen volstrekt niet aan de orde.”

Door het wetsontwerp herverdeling wegenbeheer vallen wegen van de waterschappen per 1 januari aanstaande toe aan de gemeenten. Binnenlandse zaken heeft daarvoor voor het hele land 400 miljoen extra uitgetrokken. De gemeente Zevenhuizen zit volgens Hogebrug in een extra nadelige positie omdat ze beschikt over veel wegen op waterkeringen.