Gasunie kan met 10 pct minder mensen

GRONINGEN, 8 SEPT. Het aantal personeelsleden bij de NV Nederlandse Gasunie kan in principe met tien procent verminderen. Dat concludeert het in Amsterdam gevestigde organisatieadviesbureau Arthur D. Little (ADL) in een tussenrapport aan de directie.

De voorlopige resultaten van het door dit bureau verrichte onderzoek zijn aan ondernemingsraad en de vakbonden meegedeeld. Bij de Gasunie werken in totaal tweeduizend medewerkers, inclusief deeltijders.

Gasuniewoordvoerder B. Warner verklaart dat ADL in juli dit jaar opdracht kreeg te onderzoeken in hoeverre de bedrijfsprocessen bij de Gasunie efficiënt en effectief verlopen. “De conclusie luidt dus dat we met tien procent kunnen afslanken”, stelt hij vast. “Volgens ADL kunnen we toe met wat minder bureaucratie en wat minder vergaderen. We zouden het allemaal wat strakker moeten aanpakken”.

Hoe de bezuinigingen het beste kunnen worden ingevuld, zal blijken uit het definitieve rapport van ADL. Het rapport zal daartoe een aanbeveling doen.

De vakbonden FNV, CNV, Unie BLHP en Vereniging Hoger Personeel hebben in een verklaring "geschrokken' gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek, aldus bestuurder F. Westenbrink van de industriebond FNV. De bonden hebben bij de directie aangedrongen op garanties dat het onderzoek geen gevolgen voor het personeel mag hebben. De directie heeft toegezegd dat het sociale beleid dat in het verleden is gevoerd, ook in de toekomst zal worden voortgezet, aldus Westenbrink. “Ik kan mij geen krantenverhalen over massaontslagen bij de Gasunie herinneren. Dat stemt dus hoopvol.”