"Foeten' worden ontgroend met studieboeken bij de hand

ROTTERDAM, 8 SEPT. Te militaristisch, vond de directie. Dus werd de ontgroening van "nuldejaars' aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden vorige week stopgezet. Directeur H.J.H. Huizeling van de Academie: “Nuldejaars werden 's nachts steeds wakker gemaakt. De vermoeidheid werd te groot. Daarom heb ik de boel afgefloten.”

“Ik ben een feut en een lul en ik weet niks”, moesten nieuwe leden van studentenvereniging Aequiso volgens een docent roepen. Het commanderen om de eerstejaars, die opgeleid moeten worden tot overheidsmanager, tot zingen te bewegen, deed hem denken aan “een gevangenkamp”. Hij zag een ouderejaars rondlopen met een vechtpetje op en een plastic geweer in de aanslag.

Dergelijke ouderwetse ontgroeningstaferelen worden zeldzamer. Minister Ritzen (onderwijs) verweet de studentenverenigingen in oktober vorig jaar nog in de jaren vijftig te leven: “Onbeperkt studeren voor de elite.” Maar veel corpora lijken nu toch afscheid te hebben genomen van dat decennium. Geconfronteerd met een slinkend aantal leden is de ontgroening vervroegd, ingekort en lichter geworden.

Oorzaak van het dalende ledental is de toegenomen studiedruk. Minister Ritzen bekortte vorig jaar het recht op studiefinanciering met een jaar. Het op tijd halen van de propaedeuse wordt steeds belangrijker. “We zagen vorig jaar een trend dat studenten pas in het tweede of derde jaar lid worden van het corps. Eerst die propaedeuse halen, dan kunnen we feest vieren, was de houding”, zegt een bestuurslid van de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. Voor het eerst in tien jaar kampten veel corpora vorig jaar met een afnemend aantal aanmeldingen.

De senaat van het Amsterdams Studenten Corps heeft dit jaar tegenmaatregelen genomen. De kennismakingstijd is drie weken vervroegd, zodat de overlap met het studiejaar geringer is. Bovendien is de ontgroening van zes tot drie weken ingekort, met daarin verplichte studiedagen. Het heeft kennelijk geholpen, want er moest dit jaar weer geloot worden voor de 460 beschikbare plaatsen. Ook de studentenverenigingen St. Virgilius uit Delft en St. Laurentius uit Rotterdam hebben, met soortgelijke aanpassingen in hun kennismakingsweken, weer ouderwetse aantallen nieuwe leden. Bij andere studentenverenigingen zet de neerwaartse trend zich dit jaar nog door.

Ook op andere punten wint de studie het dit jaar van het verenigingsleven. Bij de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus worden "foeten' na middennacht met enig ceremonieel uit de kroeg gezet. Carolus Magnus laat ouderejaars ook steekproefsgewijs controleren of studenten de volgende morgen daadwerkelijk op college verschijnen. Twijfelgevallen kunnen worden verplicht "in de kroeg' hun aantekeningen te tonen of een kort mondeling tentamen af te leggen over de colleges van die dag. Bij het Groningse Vindicat atque Polis hebben ouderejaars dit jaar een cursus van het bureau Studieondersteuning gevolgd. Bij studentenvereniging St. Olof in Tilburg mogen eerstejaars met slechte studieresultaten drie weken het dispuut niet meer betreden.

Minister Ritzen is de verenigingen op zijn beurt tegemoet gekomen. In maart besloot hij, geconfronteerd met sombere berichten van de studentenverenigingen die geen kandidaten konden krijgen voor hun bestuursfuncties, dat senatoren en assesoren - die de ontgroening begeleiden - langer aanspraak mogen maken op een beurs.