Duur beperkt van overheidssubsidies

DEN HAAG, 8 SEPT. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat het kabinet bestuderen of subsidies van de overheid kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde duur.

Komend voorjaar zal de Kamer op de hoogte worden gebracht van de onderzoeksresulaten. De Kamer wil meer inzicht hebben in de subsidiegelden, die ongeveer vijfhonderd regelingen telt met een totaalbedrag van ongeveer 40 miljard gulden. Deze toezegging deden gisteren de ministers Kok (financiën) en Hirsch Ballin (justitie) tijdens een commissievergadering over het subsidiebeleid.