De door de meeste subsidiegevers vereiste ...

De door de meeste subsidiegevers vereiste gedetailleerde planning van wetenschappelijk onderzoek staat haaks op de grondstoffen voor onderzoek: verwondering en nieuwsgierigheid.

C.F.M. Molthoff, Vrije Universiteit Amsterdam

Artsen worden in hun opleiding getraind om snel, gericht en zelfverzekerd te werken en stante pede beslissingen te nemen, wat impliceert dat ze niet de juiste ingrediënten mee krijgen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

C.F.M. Molthoff, Vrije Universiteit Amsterdam

De onverminderd voortdurende lastenverzwaring van de midden inkomensgroepen resulteert onverbiddelijk in een voortgaande uitholling van het private eigendom en daarmee in verdere stille socialisatie met alle kwalijke gevolgen van dien.

M.J. Suttorp, Rijksuniversiteit Groningen