Clinton en Bush slaags over Truman

WASHINGTON, 8 SEPT. Wie heeft recht op de erfenis van Harry Truman, George Bush of Bill Clinton? President Bush mag zichzelf de laatste maanden graag vergelijken met de de Democraat Harry Truman, omdat deze in 1948 vanuit een verloren geachte positie tot ieders verrassing de Republikein Thomas Dewey wist te verslaan. Bush loopt in de peilingen nog altijd achter op Bill Clinton, maar de Amerikaanse president presenteert dit zo ongeveer als bewijs dat hij op 3 november de verkiezingen zal winnen.

En de president ziet meer parallellen: “Vanaf de blokkade van Berlijn tot de invasie in Korea is Harry Truman nooit een moeilijke beslissing uit de weg gegaan”. Bush is niet teruggeschrokken voor de oorlog tegen Irak, zoals Truman niet aarzelde met de atoombom op Japan. Daarbij vergeleken is Clinton in de ogen van de president een toonbeeld van besluiteloosheid. Bush heeft ook, net zoals Truman, in het particuliere bedrijfsleven gewerkt. Beiden hebben ook tegen een lastig Congres moeten opboksen.

Clinton bracht gisteren een bezoek aan Independence in Missouri, waar Truman vandaan komt. Staande bij het standbeeld van Truman, noemde de Democraat Bush' beweringen belachelijk: “Harry Truman stond niet elke morgen op met de vraag hoe hij de belastingen voor miljonairs opnieuw zou kunnen verlagen.” De echte erfenis van Truman, de president van de arbeiders, is de grote Amerikaanse middenklasse die Bush probeert te vernietigen, aldus de Democratische presidentskandidaat.

Barbara Bush compliceerde het presidentiële propaganda-offensief enigszins door te zeggen dat zij in 1948 op Dewey had gestemd en daaraan toe te voegen: “We waren waarschijnlijk nu in een heel wat betere vorm geweest als hij toen had gewonnen.” Ook Bush heeft bevestigd in 1948 niet op Truman te hebben gestemd. De kijk van Bush en Truman op de rol van de federale regering verschilt sterk: Bush wil de rol van de overheid terugdringen, terwijl Truman juist een grotere greep van de federale overheid beoogde.

Maar Bush heeft tegenover zijn rivaal steeds één slag achter de hand. Truman was er net als ik trots op als militair voor zijn land te hebben gediend, aldus de president, een impliciete verwijzing naar de beschuldigingen dat Bill Clinton als dienstplichtige aan uitzending naar Vietnam heeft weten te ontkomen. (AFP, AP)