"Britten storten munitie in oceaan'

LONDEN, 8 SEPT. De milieuorganisatie Greenpeace beschuldigt de Britse autoriteiten ervan in het geheim munitie in zee te dumpen, waaronder bommen en granaten.

Volgends de organisatie is dat in strijd met de Conventie van Londen die dergelijke dumpingen verbiedt. De Britten zouden het materiaal opslaan aan de Clyde in Schotland, vervolgens op militaire schepen laden en tenslotte storten in de Atlantische Oceaan op zeshonderd kilometer ten westen van Land's End. Door de procedure die voor de operatie is gekozen, zou ze ontsnappen aan het toezicht van het ministerie van landbouw, dat voor het behoud van het natuurlijk milieu verantwoordelijk is. (AFP)