Aidsvoorlichting Haagse sportclubs

DEN HAAG, 8 SEPT. Alle sportverenigingen in Den Haag ontvangen vandaag een brief van de gemeente met het verzoek in hun clubblad informatie op te nemen over aids.

In de brief staat dat er geen enkele reden is aidspatiënten niet mee te laten sporten. Aanleiding voor het schrijven is het royement dat de biljartvereniging Middenoord de dertigjarige aids-patient R. Streur oplegde uit angst voor besmetting. Streur raakte in 1982 bij een bloedtransfusie besmet met het aids-virus.