Aangezien het verschil tussen twee aankomende ...

Aangezien het verschil tussen twee aankomende wielrenners vaak niet meer bedraagt dan enkele centimeters, terwijl zij vaak meters na elkaar starten, is het raadzaam bij wielerwedstijden op de weg een polo-positionsysteem in te voeren.

A. Koning, Rijksuniversiteit Groningen

De maker van een krantekop zou zich, zoals de auteur van het betreffende artikel, bekend moeten maken.

J.G. Wolbers, Vrije Universiteit Amsterdam